üldinfo
teenused
kontakt
 
 
est | eng salvesta pdf-failina
 
Meie poolt pakutavate teenuste sisuks on teehoiutööde tellijate huvide laiapõhjaline kaitsmine. Kuna asutajaliikmete arvates ei ole teehoiutööde tellijate huvid küllaldaselt kaitstud, siis oleme valmis meie kliente igakülgselt abistama, kasutades oma kogemusi nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi teedeala puudutavates küsimustes, samuti tehniliste probleemide lahendamisel.

HKV Teedearenduse peaülesandeks on nõustada teehoiutööde tellijaid alljärgnevatel teemadel:

1) Teedevõrgu uurimine ja arengusuundade määramine (liiklusloendused, transpordivood ja logistika, remondiobjektid, teederegistrid);
2) Teeprojektidele ekspertiisi teostamine, projekteerija konsulteerimine, maksumuste arvutamine;
3) Tellija abistamine teehoiutööde konkursside läbiviimisel ja hindamiskomisjonide töös;
4) Teehoiutööde projektijuhtimine ning omanikujärelevalve korraldamine ja teostamine;
5) Teedevõrgu ja tema elementide seisukorra jälgimine koos lisatoimingute vajaduse hindamisega (sh.teekatte seisundid, liikluskorraldus, hooldetööd, garantii alla kuuluvad objektid).

Leiame, et teehoiutööde suure spetsiifilisuse tõttu peab teeomaniku ja spetsialisti koostöö olema eriti tihe ja konstruktiivne, et tagada väga head teehoiutöö kvaliteeti.
Loodame, et suutsime luua piisava ettekujutuse meie tegevuse eesmärkidest ja suundadest ning oleme valmis abistama Teid nende eesmärkide saavutamisel.